Październik 2020

LeaseTech utrzymuje tempo w nowych realiach 

Pandemia koronawirusa wprowadziła nowy porządek pracy na całym świecie, a więc także w LeaseTech. Pół roku temu w ciągu zaledwie jednego dnia cały, blisko 50-osobowy, zespół odpowiedzialny za nasze rozwiązania leasingowe przeszedł na tryb pracy zdalnej. Było to dla nas duże wyzwanie, ale możemy już dzisiaj stwierdzić, że udało mu się z sukcesem sprostać. 

LeaseTech w czasie lockdownu – pierwsze tygodnie kluczem do sukcesu 

Lockdown był dla całej branży IT wyzwaniem nie tylko technicznym, ale także społecznym. Pierwsze tygodnie przymusowej izolacji sprawdziły nasze możliwości w niespotykanych wcześniej warunkach, które wymagały licznych adaptacji. O tym, w jakiś sposób poradziliśmy sobie z wyzwaniami, pisaliśmy w majuDostosowanie działu LeaseTech przyniosło jednak długoterminowe, pozytywne skutki mimo, że w marcu 2020 roku jeszcze nie zakładaliśmy, że ograniczenia związane z pandemią zostaną z nami na dłużej.

Szybko, ale jednocześnie precyzyjnie wprowadzane zmiany pozwoliły nam stać się obserwatorami kryzysu komunikacyjnego związanego z pandemią, a nie jego bezpośrednimi uczestnikami. Działania związane z monitorowaniem efektywności połączone z akcjami wpływającymi na podniesienie komfortu pracy zdalnej pozwoliły nam skutecznie zminimalizować trudności, z którymi przyszło się nam zmierzyć.

LeaseTech pozostaje w kontakcie z Klientami 

Podstawą naszej pracy zdalnej stała się jej nieustanna ewaluacja. Stale analizujemy opinie naszych klientów dotyczące nowej formuły współpracy. W wielu przypadkach jesteśmy wiodącym dostawcą usług IT i tym samym istotnym partnerem, który zapewnia firmom płynne prowadzenie biznesu. 

Co więcej, pandemia koronowirusa istotnie wpłynęła na potrzeby rozwojowe naszych klientów, którym często musimy skutecznie i szybko sprostać. Przekazywane nam opinie wskazują, że klienci nie dostrzegają spadku jakości naszych działań, co jest dla nas niezwykle wartościowym wskaźnikiem efektywności. Z perspektywy czasu, pomimo trudności projektowych i konieczności prowadzenia prac operacyjnych wyłącznie w formule zdalnej, zaobserwowaliśmy, że częstsze spotkania statusowe pozwala nam na szybką weryfikację wspólnych prac i jednoczesne podtrzymanie relacji w zespole. Ta praktyka z pewnością zostanie częścią działań w LeaseTech na stałe.

Opinie partnerów podstawą dalszego rozwoju LeaseTech 

Monitorowanie współpracy z naszymi klientami oraz spotkania biznesowe z potencjalnymi partnerami wskazują na istotną rolę projektów IT w ich organizacjach. Pokazują one również znaczące przyspieszenie w podejmowaniu decyzji o wdrażaniu zdalnych form obsługi klientów. Dla Ailleron to oczywiście oznacza większą ilość prac rozwojowych i projektowych. W związku z tym w obszarze działań sprzedażowych, jak i działań na rzecz rozwoju usług biznesowych prężnie się rozwijamy, tak, aby sprostać oczekiwaniom rynku. 

Analizując sytuację rok do roku możemy stwierdzić, że pomimo generalnego spadku wyniku branży leasingowej mamy do czynienia z większą potrzebą inwestycji firm leasingowych w rozwiązania IT. Kluczowa w tym obszarze jest potrzeba zapewnienia rozwiązań on-line, które umożliwią w pełni zdalną obsługę klientów włączając w to także proces weryfikacji ich tożsamości oraz możliwość złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wyniki LeaseTech – optymistyczne predykcje na koniec kwartału

Powoływanie się na konkretne wyniki przed rozpoczęciem IV kwartału mogłoby się okazać przedwczesne. Na pewno możemy jednak stwierdzić, że współpraca z naszymi obecnymi klientami na przestrzeni mijających właśnie 9 miesięcy stale się rozwija. To oznacza, że zatrudniamy coraz więcej osób i mamy wyraźne sygnały od klientów, że planowane są coraz to nowe projekty. W związku z tym oczekuje się od nas, że jako wieloletni partner biznesowy tym potrzebom sprostamy.

W wielu przypadkach jesteśmy także w trakcie postępowań sprzedażowych, które z kolei optymistycznie rzutują na przygotowania do wyzwań biznesowych w 2021 roku. Pozytywne rozstrzygnięcia takich postępowań będą oznaczały powołanie nowych zespołów projektowych i tym samym konieczność zwiększenia zatrudnienia, co oczywiście jest dla nas zjawiskiem pożądanym i pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Sytuacja jest rozwojowa – tak jak LeaseTech 

Bacznie obserwujemy rozwój sytuacji związanej z koronawirusem, o czym pisaliśmy w naszym ostatnim wpisie blogowym. Ostatnie miesiące spowodowały, że trudno jest cokolwiek przewidzieć i prognozować. Jesteśmy jednak dobrze przygotowani do pracy niezależnie od sytuacji jaka nas spotka. Co więcej, podczas planowania prac przyjmujemy raczej pesymistyczne scenariusze dotyczące dalszej pracy zdalnej w dobie pandemii. Kierujemy się w tym przypadku przede wszystkim zdrowiem i bezpieczeństwem naszych pracowników oraz komunikatami i wytycznymi obowiązującymi w całym kraju. To samo obserwujemy także u naszych klientów, co sprawia, że w naszej codziennej współpracy jest bardzo dużo zrozumienia i wspólnego zaangażowania w dbałość o odpowiednią jakość naszych działań.

Z uwagą obserwujemy to, co będzie działo się na rynku i jesteśmy gotowi, aby dynamicznie przystosowywać się do ewentualnej konieczności zmian. Z pewnością całkowity powrót do pracy formule biurowej w przyszłości zmotywuje nas do sporządzenia listy dobrych praktyk biznesowych z pracy w okresie pandemii, które pozostaną z nami na kolejne miesiące, a może i lata. 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Paweł Krasuski

Executive Sales Director +48 506 967 246

    Ailleron
    al. Jana Pawła II 43b
    Budynek Podium Park
    31-864 Kraków